Bemutatkozás

Tisztelt Látogató! Köszöntjük az Agimmo-Partner Kft weboldalán.Társaságunk széles körű szakmai kapcsolatrendszerrel és tapasztalatokkal nyújtja társasházkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásait. Az általunk kezelt társasházakról mindenki számára elérhető információkat adunk.

Amit kínálunk

A lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyisége, az alattuk lévő telkek, terület- és helyhasználatok, helyiségek:

  • Üzemeltetési
  • Karbantartási
  • Felújítási
  • Különböző egyéb feladatok ellátása

A nap 24 órájában állunk rendelkezésére!

Feladatok

1. Általános üzemeltetési feladatok

Közös költség meghatározása, kezelése, nyilvántartása. Rendszeres tájékoztatás készítése a közös költség befizetésének alakulásáról. Az üzemeltetéssel kapcsolatos számlák nyilvántartása, összesítése. Az épület-nyilvántartás adatainak üzemeltetés során történő aktualizálása. A felújítási, gazdaságossági számításokhoz adatszolgáltatás. A közmű díjakról éves elszámolás elkészítése, kiközlése. A felvonó, diszpécser központ üzemeltetése. Intézkedés foganatosítása a nem fizető tulajdonosokkal szemben- felszólítás (írásban, tértivevényes levélben- és szóban is) és fizetési meghagyás kezdeményezése. Eseti bírósági ügylet miatt, a peresítés költségeit a közösségnek kell vállalni. A Megbízott takarító brigáddal biztosítja a takarítási és hiba-bejelentési feladatok ellátását. A tulajdonosok kiértesítése a fizetendő üzemeltetési, felújítási költségekről határidő megjelölésével és fizetési módjának megjelölésével: csekkek átadásával vagy átutalással. Fertőtlenítés, rovarirtás eseti megrendelés alapján. Háztartási hulladék elszállítatása, intézése.

2. Épület-karbantartási, felújítási feladatok elvégzése, illetve bonyolítása

Előzetes felújítási és karbantartási tervezet összeállítása Vállalkozásba adott felújítási, karbantartási munka bonyolítása, műszaki ellenőrzése, átvétele. Az azonnali hibaelhárítás mindazon esetekben, ahol az azonnali hibaelhárítás elmaradása balesetet okozhat, vagy életet veszélyeztet. Elemi csapás (víz, tűz, viharkárok), nagyobb elemi károk előfordulása esetén karbantartási ügyeleti riadólánc megszervezése s sürgős helyreállítási munkák, illetve óvintézkedések megkezdésére, végzésére, szükség szerint együttműködve más elhárító szervekkel. (Tűzoltóság, Hadkiegészítő Parancsnokság, Polgár Védelem) és egyéb szolgáltató vállalatokkal

3. Társasházi közös képviselet ellátása

A társasházakról szóló jogszabályok és az alapító okirat szerint összehívja és vezeti a társasház közgyűlését, gondoskodik az ott hozott határozatok nyilvántartásáról és végrehajtásától. A társasházi közgyűlés elé terjeszti legalább évente egy alkalommal a közös költség mértékére, módosítására vonatkozó javaslatot, továbbá a társasház költségelszámolását és következő évi költségvetés tervezet számításokkal alátámasztva. A társasház képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok és más szervek előtt A társasház képviselete az alapító okirat, illetőleg a közgyűlés határozataiban foglalt kötelezettségeit nem teljesítő tulajdonostársak elleni bírósági eljárásban. Széleskörű üzleti kapcsolatrendszerünkön keresztül feltárjuk a közös helységek legkedvezőbb hasznosításának lehetőségeit, legyen ez reklámfelület, vagy helység, így a közös költségeket alacsonyabb szinten tarthatjuk. Teljes jogi- és pénzügyi apparátusunk a lakóközösség rendelkezésére bocsátjuk, megkönnyítve ezzel a békés egymás mellett élést. A társasház pénzeszközeit a legoptimálisabban használjuk fel, a felújításokat, nagyobb összegű javításokat megpályáztatjuk, hogy a közösség ténylegesen a legjobb ajánlatot választhassa. Naprakész könyveléssel, a legújabb fejlesztésű szoftverekkel megkönnyítjük a számvizsgáló bizottság munkáját, biztosítjuk a teljes áttekinthetőséget. A rendszeres és esetleges rendkívüli közgyűléseket megszervezzük, értesítjük a lakóközösség minden tagját, támogatjuk a lehető legnagyobb arányú részvételt. A közgyűlést levezetjük, eredményéről írásban tájékoztatunk mindenkit.

Pályázatok

Ide jönnek a pályázatok

Térkép

Elérhetőségeink

Telefonszám: 06-1/239 5520 | 30/242 4106 | 30/387 6580

E-mail cím: lakatos.kinga1@gmail.com | agimmopartner.kft@upcmail.hu

Címünk: 1134. Budapest Tüzér u. 8.

Kapcsolat